Create a quote

Không cần cảm ơn những kẻ đã làm tổn thương bạn, vì họ không hề giúp bạn trưởng thành. Chính sự kiên cường của bản thân đã giúp bạn trưởng thành, chỉ cần cảm ơn những người đã luôn ở bên bạn là đủ.

Tú_Hương_Lâm
0
Buy poster
}
Tú_Hương_Lâm
0
Buy poster
}
Loving this quote?
Buy as a Poster
No comments yet