Create a quote

pagkatapos talaga ng lockdown, babaliktarin natin ang Muni muni... kahit tig-2 bottles lang

ponciano.s.urzo
0
Buy poster
}
ponciano.s.urzo
0
Buy poster
}
Loving this quote?
Buy as a Poster
No comments yet